En liten påminnelse!

Det är mycket att hålla i huvudet nu; skolavslutningar, studenter, gräsmattan som ska klippas, blommor som ska planteras, semester som ska planeras, sill ska läggas in till midsommar m.m. Inte minst så ska också medlemsavgiften till Mörkö Sommarstugeägarförening betalas :)

Den är för 2013 300:- och ska sättas in på plusgiro 15 23 32-3. Glöm ej märka med tomtnummer och namn!

Vi kan också meddela att vi i styrelsen nu i helgen har haft vårt första styrelsemöte tillsammas med våra nya styrelsemedlemmar och också vårt sista innan semestern. Nästa ordinarie möte är satt till slutet av augusti. Funderar du över något eller är det något du vill att vi ska ta upp? Kanske redan innan dess? Mejla oss på info@morkostugan.se. Glad sommar!

Senaste inlägg

Bloggarkiv