Tomtkategorier.
Kategoriindelningen infördes av Svea Hovrätt år 2011 och har sedan dess använts som stöd av såväl Arrendenämnd som Hovrätt. Kategorierna innebär förstås endast en grovindelning, vilket innebär att det finns ett spann även inom kategorierna. Se här!