Aktuellt om konflikten

2013-01-14

 

Besked från arrendenämnden till dem som inte är klara med ett nytt avtal med Hörningsholm.

 

Det gäller dels de som inte accepterade ett förlikningsförslag i juni alternativt september 2012 och dels de som skulle haft nytt avtal 2012, där arrendenämnden ännu inte informerat om att en tvist är hänskjuten till arrendenämnden.

Arrendenämnden återkom inte till dem som ej accepterat förlikningsbudet. Mikael Mårtenson har från oktober efterlyst besked från arrendenämnden och domaren Kristian Eriksson har svarat att de har stor arbetsbelastning och 2012 gruppen skall få ett brev. Så har det låtit hela hösten och enskilda medlemmar har fått liknande svar. Ett svar i början av december löd: De som är berörda skall få ett brev i december och vi skall kalla alla berörda till ett möte i januari/februari.
En ny kontakt togs med domaren Kristian Eriksson 11 januari och då var beskedet: De för vilka tvisten inte är löst kommer under januari att få ett brev med kallelse till ett möte 21 mars 2013.

För 2008 arrendatorerna vann en dom i hovrätten laga kraft 6 december 2011. Då fanns 139 oavgjorda ärenden, tidigare kallade vilande, i arrendenämnden. Arrendenämnden är efter 13 månader inte klara med alla ärendena. De säger att 36 stycken återstår.

 

gm Gertrud Westin Sjödahl

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Bloggarkiv