Till 2012-gruppen

Information till Dig som skulle haft nytt avtal 2012.

 

I början av september gjorde Fredric Bonde och vårt ombud Torbjörn Johansson på uppdrag av arrendenämnden syn och förhandlade enskilt beträffande vilande tvister för 2010 och 2011 grupperna. Torbjörn Johansson var helt införstådd med att föreningen inte gett honom ett formellt uppdrag att göra en förlikningsöverenskommelse med Fredric Bonde angående 2012 gruppen. Arrendenämnden hade inte presenterat några yrkanden till arrendatorerna som de kunnat ta ställning till och ännu mindre lämnat några fullmakter. Trots detta skickar Fredric Bonde 12/9 listor till oss på överenskomna avgifter även för gruppen 2012. Jag mejlar 13/9 till Fredric Bonde och förklarar att föreningen inte kan delta i ett förlikningsarbete förrän arrendenämnden delgivit arrendatorerna yrkanden, som de kunnat ta ställning till .Jag blev minst sagt förvånad att Fredric Bonde inte kunde respektera detta utan skickar brevet: Ang. förlikningsförslag för villkorstvist för bostadsarrendet XXX , 2012-09-18, även till gruppen 2012.
Vi bad omgående vår advokat Mikael Mårtenson att kontakta domaren i arrendenämnden Kristian Eriksson med begäran att arrendenämnden måste agera, även jordägarens ombud kontaktades. Vi har regelbundet kontaktat Mikael Mårtensson och han i sin tur Kristian Eriksson - som försäkrar - jo det skall komma ett brev! Men ingenting har hänt.

Rekommendationen är att avvakta arrendenämndens kommande yttrande.

 

Med vänliga hälsningar
Gertrud Westin Sjödahl

 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Bloggarkiv