Utskick av nya kontrakt

För 2010-2011 och även 2012 gruppen skickas det ut ett nytt kontraktsförslag i dagarna.

 

I följebrevet står att föreningen och Fredrik kommit överens om en förliknings-överenskommelse om de nya avgifterna. Så långt är det sant, men det slutgiltiga beslutet om avgiften för varje enskilt arrende skall varje enskild arrendator själv ta.

Föreningen har inte tagit något beslut om de nya avgiftsförslagen.

 

I följebrevet står också att kontraktet skall skrivas under och skickas till Godset före 30 september. Föreningen uppmanar alla att inte följa den uppmaningen och invänta besked från föreningen. Ett sådant besked kommer i god tid före 30 september.

 

Styrelsen

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Bloggarkiv