Sammanfattning av BARO's utredning

Hej på er i höstmörkret!

Inom de närmsta dagarna kommer en sammanfattning av BARO's utredning av jordabalken att publiceras på hemsidan. Intressant läsning för oss arrendatorer då det är jordabalken som ska hur arrendeavgiften ska bestämmas och vad som anses skäligt eller ej. Skälighetsprincipen är ju något som de flesta av oss med facit i hand kan ifrågasätta.

Utredningen är ett resultat av både arrendatorers och markägares önskemål. Nu är den ute på remiss och i bästa fall kan en lagändring ske till 2016. Vad den kommer att innebära för oss arrendatorer är fortfarande oklart med sammanfattningen kan ge en vink om vart vi är på väg.

Kommentera gärna: