2024-06-02 genomfördes föreningens Stormöte och Årsmöte.
Trångt i lokalen, god stämning och flera nya medlemmar.
Miljökontoret i Södertälje höll ett informativt möte om kommande avloppskrav. PowerPoint-presentationen kan du se här.

2024-05-08 Arrendenämndens körschema
Under dagarna 14-16 maj kommer arrendenämnden att förätta syn på ett antal prövnings- och jämförelseobjekt avseende dem som skulle haft nytt avtal år 2023.

Mörkötrafiken – bussen som kommer på beställning
Sedan den 10 december är linje 785 ersatt av en ny linje som kallas Mörkötrafiken. Mörkötrafiken är en buss som trafikerar Mörkö och delar av Tullgarn. Resor med bussen beställer du enkelt via en app eller genom att ringa till vår kundtjänst.
Det är du som bestämmer varifrån du ska resa och din destination. Dessutom är det du som bestämmer när du vill resa. Resor med Mörkötrafiken beställer du enkelt via appen Mörkötrafiken SL eller genom att ringa till SL:s kundtjänst.

2024-01-28 Förhandlingar i arrendenämnden den 13 och 14 februari för 2023-gruppen.
Arrendatorer som skulle fått sina avtal förlängda 2023 men inte accepterat Bordsjö skogars förslag är kallade till förhandlingar i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.
Adressen är Sicklastråket 1, 131 54 Nacka. Parkeringshus finns i anslutning till tingshuset.

2023-11-23 Jordägaren överklagar (AN:s) beslut 
till Svea Hovrätt. 

Till skillnad från arrendatorerna i 2022-gruppen så har Erengisle förvaltning (jordägaren) valt att överklaga arrendenämndens beslut till hovrätten, den här gången med advokaten Jan-Mikael Bexhed som juridiskt ombud. 
Överklagandet finns att läsa här.

Du som ska ha nytt arrendeavtal 2024
och inte har nåtts av våra utskick, skicka dina kontaktuppgifter till föreningen så får du del av informationen.

Statistiska Centralbyrån har meddelat att inflationstakten enligt KPI var 6,5 procent i oktober 2023 (KPI oktober 409,07)
Detta innebär att avgiften som arrendatorerna betalade år 2023 med automatik kommer att öka med cirka 6,5 procent år 2024.

Andra avtalskonstruktioner kan innebära andra prisförändringar.
Hur man exakt beräknar KPI kan du se på sidan KPI-beräkning

Woody i Vagnhärad
Nu finns även Woody NA Svensson med bland företagen som ger rabatt till våra medlemmar.
Ange kundnumret som finns under fliken Medlemssidor/Medlemsrabatter
En länk till företaget finns även under fliken Användbara länkar

2023-11-15 Zoom-möte för 2024-gruppen.
Onsdagen den 15 november klockan 19:00 samlar vi alla i 2024-gruppen för en genomgång inför kommande förhandlingar med jordägaren.
Inbjudan skickas i dagarna och tillhör du 24-gruppen men saknar inbjudan, så kontakta föreningen med ett mejl till info@morkostugan.se

2023-09-28 Arrendenämndens (AN:s) beslut för 2022-gruppen.
Jämförelsetabell  och Diagram som visar skillanden mellan Jordägarens (JÄ:s) krav och AN:s beslut.

2023-09-27 Arrendenämndens beslut  för 2022-gruppen (Avgiftspannet ligger mellan 38 tkr och 100 tkr)

2023-08-24 -- 2023-09-05 Arrendenämndens syn
Under fyra dagar kommer Arrendenämnden tillsammans med Jordägaren (JÄ) och Arrendatorerna i 2022-gruppen att ha syn på JÄ:s Prövningsobjekt  och på JÄ:s och Arrendatorernas Jämförelseobjekt. 

2023-08-15 Svea Hovrätts beslut
för 2021-gruppens och Jordägarens överklagande av Arrendenämndens beslut.
I stora drag så har Svea Hovrätt godkänt Arrendenämndens tidigare beslut.
Spannet mellan lägsta och högsta avgift ligger mellan 30.000 kr och 97.000 kr
Gulmarkerade notiser av redaktionen.

En kort kommentar från styrelsen hittar du här

2023-08-05 Vid 'Loppisen' på Mörkö bygdegård lördagen den 5 augusti kommer några från styrelsen finnas på plats för att svara på frågor. Hoppas vi ses!

Det pågår ett ombyggnadsarbete av hemsidan, så vi beklagar om det blir lite stökigt under en tid.

2012 > 10

I dagarna har vi skickat ut brev med e-post och med vanlig post angående en utdebitering för att täcka de återstående kostnader vi ådragit oss i våra rättsliga processer. Läs mer här.

Information till Dig som skulle haft nytt avtal 2012.

 

I början av september gjorde Fredric Bonde och vårt ombud Torbjörn Johansson på uppdrag av arrendenämnden syn och förhandlade enskilt beträffande vilande tvister för 2010 och 2011 grupperna. Torbjörn Johansson var helt införstådd med att föreningen inte gett honom ett formellt uppdrag att göra en förlikningsöverenskommelse med Fredric Bonde angående 2012 gruppen. Arrendenämnden hade inte presenterat några yrkanden till arrendatorerna som de kunnat ta ställning till och ännu mindre lämnat några fullmakter. Trots detta skickar Fredric Bonde 12/9 listor till oss på överenskomna avgifter även för gruppen 2012. Jag mejlar 13/9 till Fredric Bonde och förklarar att föreningen inte kan delta i ett förlikningsarbete förrän arrendenämnden delgivit arrendatorerna yrkanden, som de kunnat ta ställning till .Jag blev minst sagt förvånad att Fredric Bonde inte kunde respektera detta utan skickar brevet: Ang. förlikningsförslag för villkorstvist för bostadsarrendet XXX , 2012-09-18, även till gruppen 2012.
Vi bad omgående vår advokat Mikael Mårtenson att kontakta domaren i arrendenämnden Kristian Eriksson med begäran att arrendenämnden måste agera, även jordägarens ombud kontaktades. Vi har regelbundet kontaktat Mikael Mårtensson och han i sin tur Kristian Eriksson - som försäkrar - jo det skall komma ett brev! Men ingenting har hänt.

Rekommendationen är att avvakta arrendenämndens kommande yttrande.

 

Med vänliga hälsningar
Gertrud Westin Sjödahl