2024-05-08 Arrendenämndens körschema
Under dagarna 14-16 maj kommer arrendenämnden att förätta syn på ett antal prövnings- och jämförelseobjekt avseende dem som skulle haft nytt avtal år 2023.

Mörkötrafiken – bussen som kommer på beställning
Sedan den 10 december är linje 785 ersatt av en ny linje som kallas Mörkötrafiken. Mörkötrafiken är en buss som trafikerar Mörkö och delar av Tullgarn. Resor med bussen beställer du enkelt via en app eller genom att ringa till vår kundtjänst.
Det är du som bestämmer varifrån du ska resa och din destination. Dessutom är det du som bestämmer när du vill resa. Resor med Mörkötrafiken beställer du enkelt via appen Mörkötrafiken SL eller genom att ringa till SL:s kundtjänst.

2024-01-28 Förhandlingar i arrendenämnden den 13 och 14 februari för 2023-gruppen.
Arrendatorer som skulle fått sina avtal förlängda 2023 men inte accepterat Bordsjö skogars förslag är kallade till förhandlingar i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.
Adressen är Sicklastråket 1, 131 54 Nacka. Parkeringshus finns i anslutning till tingshuset.

2023-11-23 Jordägaren överklagar (AN:s) beslut 
till Svea Hovrätt. 

Till skillnad från arrendatorerna i 2022-gruppen så har Erengisle förvaltning (jordägaren) valt att överklaga arrendenämndens beslut till hovrätten, den här gången med advokaten Jan-Mikael Bexhed som juridiskt ombud. 
Överklagandet finns att läsa här.

Du som ska ha nytt arrendeavtal 2024
och inte har nåtts av våra utskick, skicka dina kontaktuppgifter till föreningen så får du del av informationen.

Statistiska Centralbyrån har meddelat att inflationstakten enligt KPI var 6,5 procent i oktober 2023 (KPI oktober 409,07)
Detta innebär att avgiften som arrendatorerna betalade år 2023 med automatik kommer att öka med cirka 6,5 procent år 2024.

Andra avtalskonstruktioner kan innebära andra prisförändringar.
Hur man exakt beräknar KPI kan du se på sidan KPI-beräkning

Woody i Vagnhärad
Nu finns även Woody NA Svensson med bland företagen som ger rabatt till våra medlemmar.
Ange kundnumret som finns under fliken Medlemssidor/Medlemsrabatter
En länk till företaget finns även under fliken Användbara länkar

2023-11-15 Zoom-möte för 2024-gruppen.
Onsdagen den 15 november klockan 19:00 samlar vi alla i 2024-gruppen för en genomgång inför kommande förhandlingar med jordägaren.
Inbjudan skickas i dagarna och tillhör du 24-gruppen men saknar inbjudan, så kontakta föreningen med ett mejl till info@morkostugan.se

2023-09-28 Arrendenämndens (AN:s) beslut för 2022-gruppen.
Jämförelsetabell  och Diagram som visar skillanden mellan Jordägarens (JÄ:s) krav och AN:s beslut.

2023-09-27 Arrendenämndens beslut  för 2022-gruppen (Avgiftspannet ligger mellan 38 tkr och 100 tkr)

2023-08-24 -- 2023-09-05 Arrendenämndens syn
Under fyra dagar kommer Arrendenämnden tillsammans med Jordägaren (JÄ) och Arrendatorerna i 2022-gruppen att ha syn på JÄ:s Prövningsobjekt  och på JÄ:s och Arrendatorernas Jämförelseobjekt. 

2023-08-15 Svea Hovrätts beslut
för 2021-gruppens och Jordägarens överklagande av Arrendenämndens beslut.
I stora drag så har Svea Hovrätt godkänt Arrendenämndens tidigare beslut.
Spannet mellan lägsta och högsta avgift ligger mellan 30.000 kr och 97.000 kr
Gulmarkerade notiser av redaktionen.

En kort kommentar från styrelsen hittar du här

2023-08-05 Vid 'Loppisen' på Mörkö bygdegård lördagen den 5 augusti kommer några från styrelsen finnas på plats för att svara på frågor. Hoppas vi ses!

Det pågår ett ombyggnadsarbete av hemsidan, så vi beklagar om det blir lite stökigt under en tid.

2012 > 05

Söndagen den 10 juni har vi i styrelsen ett sista ordinarie styrelsemöte innan sommar och semester sätter in på allvar. Ni är som alltid välkomna att höra av er med eventuella frågor som ni vill att vi ska behandla. Mejla dem till info@morkostugan.se.

 

Till helgen händer en hel del på Mörkö; loppmarknad på Mörkö bygdegård, Idala lanthandel öppnar och Marianne Kubes konstutställning startar. Ta en titt under fliken "Aktiviteter" för mer information.

Hej alla medlemmar! Jag vill bjuda in er till en konstutställning som jag har tillsammans med två andra damer "Vi tre". Utställningen går av stapeln på Kulturcentrum Kyrkskolan i Hölö 2-10 juni, öppet 12-16 varje dag. Jag målar mycket Mörkömotiv då jag har bott här på ön sedan 60 år(!). Kaffét på Kyrkskolan öppnar dessutom 1 juni.

 

Välkomna hälsar Marianne Kube!

www.mariannekube.se

Tack alla ni som kom till vårt årsmöte i söndags :)

Efter flera veckors arbete är vi nu stolta över att kunna presentera vår nya hemsida. Tycker ni om den? Kommentera gärna med både ris och ros :)

I onsdags var det förhandlingsmöte i Arrendenämnden. Efter förhandling bestämdes ett nytt förlikningsmöte till den 23-24 augusti. Före detta möte kommer parterna att försöka att komma överens om avgifterna.
Syn kommer att ske 20-21 september för de tomter man ej kommit överens om. Därefter kommer arrendenämnden att fatta ett beslut. Som jag fattat det kommer besluten att omfatta samtliga arrenden som idag är hänskjutna till arrendenämnden.

Torsdagen den 3 maj var Gertrud, Lasse tillsammans med Fastighetsekonomen Torbjörn Johansson och besökte samtliga arrenden som skall ha nya avtal 2009.

Vi gjorde vår bedömning av arrendeavgifterna som vi skall använda vid förhandlingen i arrendenämnden den 9 maj och med utgångspunkt från domen i Svea Hovrätt.