Info till 2012-gruppen

Mörkö Sommarstugeägarförening 2012-09-14

 

Information till Dig som skulle haft nytt avtal 2012 1/4, 1/7.

Markägaren har hänskjutit en tvist till arrendenämnden när det gäller ett nytt avtal för Dig utan att precisera ett yrkande beträffande avgiften. Markägaren begärde anstånd med yrkandet.

 

Vad vi känner till har inte arrendenämnden informerat arrendatorerna.

Fredric Bonde lämnade 21 augusti in yrkanden till arrendenämnden och föreningen. Fredric Bonde ville att 2012 gruppen skulle ingå i det förlikningsarbete som pågår mellan parterna, men det kan inte föreningen acceptera.

 

Vår uppfattning är att arrendenämnden först på vanligt sätt måste delge respektive arrendatorer vad markägaren yrkar och ge arrendatorn möjlighet att yttra sig.

När Du får ett meddelande från arrendenämnden vänligen kontakta Gertrud gertrud_sjodahl@hotmail.com.

 

Vi återkommer med ett förslag till yttrande

 

Med vänliga hälsningar
Gertrud Westin Sjödahl

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Bloggarkiv