Bli en av oss!

Vi samordnar Mörkös arrendatorer. Det är viktigt att just Du är med då vi vill skapa så lika förutsättningar som möjligt för alla arrendatorer i framtida förhandlingar. Vi kan också ge tips och råd i frågor gällande ditt arrende. Medlemsskap kostar 300 kronor per år och avgiften betalas till Mörkö Sommarstugeägarförenings bankgiro 150-4380 eller
Swisha till 123-687 72 03. Använd gärna QR-koden till höger.
Märk betalningen med tomtnummer och namn och skicka samtidigt dina adressuppgifter till oss här nedan.

Du får också del av våra utskick via brev och/eller e-post med praktisk information om bl.a. KPI, nyheter på ön och aktiviteter.

Vi arbetar med att knyta samarbeten med lokala företag för skapa ett mervärde för våra medlemmar genom rabatter som visas under den skyddade medlemssektionen.

Kort om dataförordningen GDPR. Som medlem hos oss kommer vi samla dina personuppgifter för vår administration. Vi skickar utskick både elektroniskt och postalt och ibland har vi också telefonkontakt för att snabbt få ut information. Vi delar dock inte med oss av våra medlemsuppgifter. Du kan läsa mer under menyalternativet Stadgar.

Som medlem hos oss blir du också, utan extra kostnad, medlem i:
Himmerfjärdens Naturvårdsförening, HNF
Bostadsarrendatorernas Riksorganisation, BARO

Redan medlem? Du kan uppdatera dina medlemsuppgifter
här.

Oaxens azurblåa lagun
Vissa vintrar ligger isen tjock