• Om oss 

 Föreningens syfte är i första hand att tillvarata medlemmarnas intressen och att bistå med råd och information i samband med de återkommande förhandlingarna mellan arrendatorerna och jordägaren, Bordsjö skogar.

Det gäller i första hand våra kontraktsvillkor för hus på arrenderad mark. Dessa avtal kringgärdas av regler som kan vara svåra att sätta sig in i för en enskild arrendator.

 

Förutom avtalen kan det finns andra frågor som berör arrendatorerna och där föreningen kan ge råd och upplysningar. Det kan gälla vägar, tillbyggnation, VVS och vatten, bryggor med mera.

Föreningen är partipolitiskt obunden.
I maj månad hålls årsmöte.
I samband med sedvanliga årsmötesförhandlingar ges i regel information i aktuella frågor.
Förutom den information som finns på den här webbplatsen, så skicker föreningen ut angelägna meddelanden genom e-post, så det är viktigt att vi har dina aktuella kontaktuppgifter.

Bli medlem.
Medlemsskap kostar 300 kronor per år och du blir medlem genom att betala till Föreningen Mörköstugans Bankgiro 150-4380 eller Swisha beloppet till nr 123-687 72 03, 
Märk betalningen med tomtnummer och namn och skicka samtidigt dina adressuppgifter till oss här.

Bostadsarrendatorernas Riksorganisation - ingår i medlemsskapet
Föreningen Mörköstugan (tidigare Mörkö Sommarstugeägarförening) är, inte bara medlem utan också en av initiativtagarna till Bostadsarrendatorernas Riksorganisation, BARO.
Syftet är att tillvarata bostadsarrendatorers intressen. BARO har varit verksamt sedan 2011 och har redan lyckats med bragden att själva utse nämndemän till Arrendenämnderna runtom i Sverige. Tidgare utsågs dessa av Sveriges Kolonistugors Riksförbund. Man samlar i dag också tusentals bostadsarrendatorer/medlemmar. BARO uppvaktar också politiker och under 2012 tillsattes en utredning av jordabalken utav Beatrice Ask som resultat.
(Många förslag till förbättringar presenterades, som också fick stöd av flertalet remissinstanser, men tyvärr har utredningen sedan blivit liggande på Justitiedepartementet.)

Himmerfjärdens Naturvårdsförening - ingår i medlemsskapet
För varje medlem avsätts också en mindre summa varje år för att stödja Himmerfjärdens Naturvårdsförening, HNF, som verkar för att främja vattnets och naturens vård i Himmerfjärden och närliggande vatten.

 

Sist men inte minst; som boende på Mörkö delar vi ett stort intresse för hav och natur, till skog och djurliv och förstås till den fina miljö som bygden erbjuder.

Klicka på QR-koden ovan för att betala årsavgiften. Ange ditt namn, arrende-ställe och nummer. Klicka på QR-koden ovan för att betala årsavgiften. Ange ditt namn, arrende-ställe och nummer.


 
  
Sommaridyll
Gryning med ön Oaxen i bakgrunden