2021

Som många av er sett har markägaren nu i december ånyo sagt upp flertalet avtal för omförhandling. Det har historiskt betytt att de vill höja arrendena ytterligare utöver den redan avtalade höjningen om KPI (Konsumentprisindex) och hittills har ingen anledning preciserats så vi kan utgå från att så är fallet även denna gång.

Du som arrendator kan också säga upp avtalet för villkorsändring om du är missnöjd med ett eller flera villkor i avtalet. Flera av oss tycker att prisnivån är för hög, ibland extremt hög, sett till likvärdiga arrendetomter i närområdet och det är ett skäl för omförhandling.

Att säga upp för villkorsändring är lätt, du behöver inte precisera och presentera dina yrkanden vid uppsägning utan kan komplettera med dessa senare. Viktigt är dock att du säger upp ditt avtal (även om det redan är uppsagt av markägaren) senast 1 år innan du ska få ett nytt. Du kan ladda ned en standardblankett här och fylla i dina uppgifter och sen skicka rekommenderat med mottagningsbevis. Det är viktigt att du gör det sistanämnda så att du får ett kvitto på att uppsägningen är mottagen och inte försvinner i posthanteringen.

Vi påminner om att föranmäla dig till det digitala årsmötet i Mörkö Sommarstugeägarförening imorgon onsdag den 26 maj, kl. 19.00. Mejla ditt namn och vilken arrendetomt du har så får du en länk för att ansluta till mötet, den skickas ut under eftermiddagen. Du kan deltaga via dator, surfplatta eller mobiltelefon och kräver ingen speciell programvara utan mötet hanteras av din webbläsare. Vi behöver din anmälan senast kl. 13.00 imorgon.

Utöver mötets dagordning finns som vanligt möjlighet till frågestund efteråt.

Styrelsen är också i behov av förstärkning. Fundera på om du kan hjälpa till eller engagera dig, styrelsemöten sker digitalt ca var 6-7 vecka. 

Välkomna!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Missat något utskick?