Bli en av oss!

Vi samordnar Mörkös arrendatorer. Det är viktigt att just Du är med då vi vill skapa så lika förutsättningar som möjligt för alla arrendatorer i framtida förhandlingar. Vi kan också ge tips och råd i frågor gällande ditt arrende. Medlemsskap kostar 300:- per år och du blir medlem genom att betala till bankgiro-konto 150-4380, Mörkö Sommarstugeägarförening. Märk betalningen med tomtnummer och namn och skicka samtidigt dina adressuppgifter till oss här nedan.

Du kan också Swisha in din medlemsavgift till 123-687 72 03. Var noga med att du anger tomtnummer och namn och glöm inte att samtidigt skicka dina adressuppgifter.

Årsmöte hålls i majmånad och ibland kan extra medlemsmöten vara aktuella vid uppkomna extraordinära situationer som t.ex. när markägaren ville höja arrenden med 400%. En situation där du som ensam arrendator inte har mycket till val; antingen acceptera, försöka förhandla där många arrendatorer vittnat om stora svårigheter eller lämna ön. Tillsammans har vi helt andra ekonomiska förutsättningar att driva rättsliga processer om så skulle behövas. Vid årsmöte väljs också styrelse. Du kan läsa mer om sittande styrelse här.

Du får också del av våra utskick via brev och/eller e-post med praktisk information om bl.a. KPI, nyheter på ön och aktiviteter.


Vi arbetar med att knyta samarbeten med lokala företag för skapa ett mervärde för våra medlemmar genom rabatter som visas under den skyddade medlemssektionen.

Kort om dataförordningen GDPR. Som medlem hos oss kommer vi samla dina personuppgifter för vår administration. Vi skickar utskick både elektroniskt och postalt och ibland har vi också telefonkontakt för att snabbt få ut information. Vi delar dock inte med oss av våra medlemsuppgifter undantaget när vi trycker adressuppgifter på kuvert/etiketter. Du kan läsa mer under menyalternativet Stadgar.

Som medlem hos oss blir du också, utan extra kostnad, medlem i:
Himmerfjärdens Naturvårdsförening, HNF
Bostadsarrendatorernas Riksorganisation, BARO

Redan medlem? Du kan uppdatera dina medlemsuppgifter här.

Oaxens azurblåa lagun
Vissa vintrar ligger isen tjock