• Om oss

Om Mörkö Sommarstugeägarförening

 Föreningens syfte är att verka för goda och långsiktiga relationer mellan arrendatorerna och jordägaren, Bordsjö skogar. Det som i första hand rör båda parter är våra kontraktsvillkor för hus på arrenderad mark. Dessa avtal kringgärdas av regler som kan vara svåra för en enskild arrendator att sätta sig in i. Mörkö Sommarstugeförening tillvaratar Dina intressen som arrendator då det gäller kontraktsvillkor och förhandling eller rättsprocess med jordägaren.

 

Förutom arrendebelopp finns även andra frågor som berör samtliga arrendatorer.

Det kan gälla vägar, tillbyggnation, VVS och vatten, bryggor mm. Styrelsen ger råd och upplysningar till medlemmar i frågor som rör våra arrendekontrakt.

Föreningen är partipolitiskt obunden. I maj månad hålls årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar ges i regel information i aktuella frågor. Ifall det finns behov av särskild information sänder föreningen ut skriftliga meddelanden - eller i vissa speciella fall - kallar till extra medlemsmöte.

 
Sedan år 2002 är föreningen accepterad av jordägaren som förhandlingspart. Under de senaste tio åren har styrelsen träffat vår motpart för förhandlingar. Arrendenivåerna har stigit, men vi vågar påstå att vi alltid funnit rimliga lösningar mellan de båda parterna.
De flesta arrendatorerna skulle haft betydligt högre arrenden utan föreningens arbete.

 

Det är viktigt att just Du är med då vi vill skapa lika förutsättningar för alla arrendatorer i förhandlingar. Medlemsskap kostar 300:- per år och du blir medlem genom att betala till Bankgiro-konto 150-4380, Mörkö Sommarstugeägarförening. Märk betalningen med tomtnummer och namn och skicka samtidigt dina adressuppgifter till oss här.

Bostadsarrendatorernas Riksorganisation - ingår i medlemsskapet
Mörkö Sommarstugeägarförening är, inte bara medlem utan också en av initiativtagarna till Bostadsarrendatorernas Riksorganisation, BARO. Syftet är att tillvarata bostadsarrendatorers intressen. BARO har varit verksamt sedan 2011 och har redan lyckats med bragden att själva utse nämndemän till Arrendenämnderna runtom i Sverige. Tidgare utsågs dessa av Sveriges Kolonistugors Riksförbund. Man samlar i dag också tusentals bostadsarrendatorer/medlemmar. BARO uppvaktar också politiker och under 2012 tillsattes en utredning av jordabalken utav Beatrice Ask som resultat.

Himmerfjärdens Naturvårdsförening - ingår i medlemsskapet
För varje medlem avsätts också en mindre summa varje år för att stödja Himmerfjärdens Naturvårdsförening, HNF, som verkar för att främja vattnets och naturens vård i Himmerfjärden och närliggande vatten.

 

Sist men inte minst, vi som har som hobby att sommarbo på Mörkö, vi delar ett brinnande intresse för natur, till havet, djurliv och den underbara miljö som bygden erbjuder.

Sommaridyll
Gryning med ön Oaxen i bakgrunden