2018 > 09

Hej allihop,
Både medlammer och icke medlemmar. Vi har nyss gjort ett utskick både brevledes och med e-post innehållande viktig information kring ditt arrende. Oavsett om du är medlem hos oss eller ej. Du kan läsa brevet här.

Kontakta oss gärna för eventuella frågor eller funderingar här.
Bild från www.arrendenamnden.se Bild från www.arrendenamnden.se


Jag bifogar här en blankett som gäller begäran om villkorsändring av ditt arrende på Mörkö. Bakgrunden till detta är ny kunskap som vi fått via vår advokat Agneta Gustavsson. Hon uppmanar alla arrendatorer att skicka en sådan ifylld blankett till vår jordägare! Orsaken är att när man hamnar i arrendenämnden och inte sagt upp sitt arrende för villkorsändring är förhandlingsutrymmet begränsat till endast dagens arrendeavgift och den jordägaren yrkar. Arrendenämnden kan inte gå utanför detta utrymme. Det är mao svårt att få igenom en eventuell sänkning eller andra ändringar i avtalstexten. Eftersom du själv inte har sagt upp ditt kontrakt för villkorsändring är grundinställningen att du accepterar det nuvarande avtalet, därför finns inga skäl att
göra andra förändringar än det som markägaren nu vill ändra. Markägaren sätter så att säga ramarna för processen.

Däremot, om vi arrendatorer själva begär villkorsändring blir förhandlingsutrymmet annorlunda. Vi skulle exempelvis kunna begära sänkning av arrendeavgiften eller begära andra ändringar i avtalsvillkoren som vi anser oskäliga.

Begäran om villkorsändring skall skickas till jordägaren senast 1 år innan nuvarande kontrakt går ut. Det betyder alltså att du som t.ex. ska ha ett nytt kontrakt den 1 april 2019 måste du skicka in din begäran i god tid nu i mars. Samtidigt betyder det att du som ska ha nytt kontrakt 2020 och inte är nöjd med dina villkor redan nu kan skicka in din begäran. Att begära villkorsändring av sitt arrendekontrakt är en rättighet man har som arrendator och kan inte ses som provocerande av jordägaren och innebär inget dramatiskt, du riskerar INTE att förlora din arrenderätt.

Jag uppmanar alla arrendatorer att fylla i bifogad blankett och skicka in den till jordägaren. Blanketten sänds in som rekommenderat brev med mottagningsbevis. När du sedan får tillbaka det underskrivna mottagningsbeviset är det mycket viktigt att du sparar det på sådant sätt att du kan hitta det igen. Det kan gå flera år innan det kan behövas användas igen.

Med vänlig hälsning

Lars Landin
ordf Mörkö Sommarstugeägarförening
Den syn som vi tidigare berättat om skulle äga rum den 19-20 september har idag blivit inställd p.g.a sjukdomsfall.

Förslag på nytt tillfälle finns men vi återkommer med närmare information när det är bestämt.
Arrendenämnden har beslutat om syn på de 7 objekt som skulle ha nya kontrakt under 2017. Vi och vår advokat har motsatt oss syn eftersom det vi arrendatorer har gemensamt på Mörkö är att vi arrenderar "råmark" dvs den simplaste eländigaste typen av mark (stenig, bergig, stubbig, slyig m.m.). Men de flesta av oss har ju under åren bearbetat marken, jämnat till, röjt sly, anlagt gräsmattor, rabatter m.m.

Arrendenämnden valde med kort varsel, kalla till syn på Mörkö den 19-20 september. Beslutet överklagades till Hovrätten då det INTE getts tid för oss arrendatorer att lägga fram vår bevisning och jämförelseobjekt utan endast markägarens. Beslutet kvarstår tyvärr ändå och syn blir av.

Berörda arrendatorer är kontaktade.

Missat något utskick?