2012

Regeringen har nu utsett den grupp som skall medverka i översynen av lagen om bostadsarrende. Notera att Östen Johansson deltager som expert för Baro. Och även för Mörkö Sommarstugeägarförening.

Läs filen Regeringens expertval.jpg

I dagarna har vi skickat ut brev med e-post och med vanlig post angående en utdebitering för att täcka de återstående kostnader vi ådragit oss i våra rättsliga processer. Läs mer här.

Information till Dig som skulle haft nytt avtal 2012.

 

I början av september gjorde Fredric Bonde och vårt ombud Torbjörn Johansson på uppdrag av arrendenämnden syn och förhandlade enskilt beträffande vilande tvister för 2010 och 2011 grupperna. Torbjörn Johansson var helt införstådd med att föreningen inte gett honom ett formellt uppdrag att göra en förlikningsöverenskommelse med Fredric Bonde angående 2012 gruppen. Arrendenämnden hade inte presenterat några yrkanden till arrendatorerna som de kunnat ta ställning till och ännu mindre lämnat några fullmakter. Trots detta skickar Fredric Bonde 12/9 listor till oss på överenskomna avgifter även för gruppen 2012. Jag mejlar 13/9 till Fredric Bonde och förklarar att föreningen inte kan delta i ett förlikningsarbete förrän arrendenämnden delgivit arrendatorerna yrkanden, som de kunnat ta ställning till .Jag blev minst sagt förvånad att Fredric Bonde inte kunde respektera detta utan skickar brevet: Ang. förlikningsförslag för villkorstvist för bostadsarrendet XXX , 2012-09-18, även till gruppen 2012.
Vi bad omgående vår advokat Mikael Mårtenson att kontakta domaren i arrendenämnden Kristian Eriksson med begäran att arrendenämnden måste agera, även jordägarens ombud kontaktades. Vi har regelbundet kontaktat Mikael Mårtensson och han i sin tur Kristian Eriksson - som försäkrar - jo det skall komma ett brev! Men ingenting har hänt.

Rekommendationen är att avvakta arrendenämndens kommande yttrande.

 

Med vänliga hälsningar
Gertrud Westin Sjödahl

 

För 2010-2011 och även 2012 gruppen skickas det ut ett nytt kontraktsförslag i dagarna.

 

I följebrevet står att föreningen och Fredrik kommit överens om en förliknings-överenskommelse om de nya avgifterna. Så långt är det sant, men det slutgiltiga beslutet om avgiften för varje enskilt arrende skall varje enskild arrendator själv ta.

Föreningen har inte tagit något beslut om de nya avgiftsförslagen.

 

I följebrevet står också att kontraktet skall skrivas under och skickas till Godset före 30 september. Föreningen uppmanar alla att inte följa den uppmaningen och invänta besked från föreningen. Ett sådant besked kommer i god tid före 30 september.

 

Styrelsen

Mörkö Sommarstugeägarförening 2012-09-14

 

Information till Dig som skulle haft nytt avtal 2012 1/4, 1/7.

Markägaren har hänskjutit en tvist till arrendenämnden när det gäller ett nytt avtal för Dig utan att precisera ett yrkande beträffande avgiften. Markägaren begärde anstånd med yrkandet.

 

Vad vi känner till har inte arrendenämnden informerat arrendatorerna.

Fredric Bonde lämnade 21 augusti in yrkanden till arrendenämnden och föreningen. Fredric Bonde ville att 2012 gruppen skulle ingå i det förlikningsarbete som pågår mellan parterna, men det kan inte föreningen acceptera.

 

Vår uppfattning är att arrendenämnden först på vanligt sätt måste delge respektive arrendatorer vad markägaren yrkar och ge arrendatorn möjlighet att yttra sig.

När Du får ett meddelande från arrendenämnden vänligen kontakta Gertrud gertrud_sjodahl@hotmail.com.

 

Vi återkommer med ett förslag till yttrande

 

Med vänliga hälsningar
Gertrud Westin Sjödahl

Styrelsen bjuder in till medlemsmöte lördagen den 25:e augusti i Mörkö bygdegård. Vi vill  informera om en ansökan om prövning till The European Court of Human Rights och att mötet tar ställning till hur vi går vidare. Läs mer här.

Uppdaterat 120822: Här kommer också det utlovade faktabladet om Europadomstolen.

Vi känner till att det uppstått många konflikter vid försäljning av arrenden på Mörkö.

 

Om du går i tankar att sälja är det viktigt att göra det riktigt och tar kontakterna i rätt ordning.

 

Vi uppmanar alla som funderar på att sälja att ta kontakt med Gertrud eller Lasse INNAN ni tar kontakt med Godset eller med en mäklare.

 

Vi hoppas och tror att det vi föreslår kommer att underlätta vid försäljning.

 

 

Nu har vi fått protokollet från mötet i arrendenämnden den 9 maj.

Det finns under fliken 'Konflikt' och i 'Konflikt 2009'.

Så här i student-, midsommar- och semestertider kan det vara svårt att komma ihåg allt. Men du har väl inte glömt bort medlemsavgiften för 2012? Om så är fallet var vänlig och ange ditt tomtnummer och gärna också ditt efternamn vid betalning för att vi ska kunna härleda betalningen till just dig. Använder du internetbank kan du alltid klicka i rutan "Meddelande" och skriva tomtens nummer där. Betala till vårt Plusgiro-konto 152332-3, Mörkö Sommarstugeägarförening. Vi får idag väldigt många inbetalningar utan meddelande och det kräver onödig tid som vi gärna lägger på annat :)

Söndagen den 10 juni har vi i styrelsen ett sista ordinarie styrelsemöte innan sommar och semester sätter in på allvar. Ni är som alltid välkomna att höra av er med eventuella frågor som ni vill att vi ska behandla. Mejla dem till info@morkostugan.se.

 

Till helgen händer en hel del på Mörkö; loppmarknad på Mörkö bygdegård, Idala lanthandel öppnar och Marianne Kubes konstutställning startar. Ta en titt under fliken "Aktiviteter" för mer information.

Hej alla medlemmar! Jag vill bjuda in er till en konstutställning som jag har tillsammans med två andra damer "Vi tre". Utställningen går av stapeln på Kulturcentrum Kyrkskolan i Hölö 2-10 juni, öppet 12-16 varje dag. Jag målar mycket Mörkömotiv då jag har bott här på ön sedan 60 år(!). Kaffét på Kyrkskolan öppnar dessutom 1 juni.

 

Välkomna hälsar Marianne Kube!

www.mariannekube.se

Tack alla ni som kom till vårt årsmöte i söndags :)

Efter flera veckors arbete är vi nu stolta över att kunna presentera vår nya hemsida. Tycker ni om den? Kommentera gärna med både ris och ros :)

I onsdags var det förhandlingsmöte i Arrendenämnden. Efter förhandling bestämdes ett nytt förlikningsmöte till den 23-24 augusti. Före detta möte kommer parterna att försöka att komma överens om avgifterna.
Syn kommer att ske 20-21 september för de tomter man ej kommit överens om. Därefter kommer arrendenämnden att fatta ett beslut. Som jag fattat det kommer besluten att omfatta samtliga arrenden som idag är hänskjutna till arrendenämnden.

Torsdagen den 3 maj var Gertrud, Lasse tillsammans med Fastighetsekonomen Torbjörn Johansson och besökte samtliga arrenden som skall ha nya avtal 2009.

Vi gjorde vår bedömning av arrendeavgifterna som vi skall använda vid förhandlingen i arrendenämnden den 9 maj och med utgångspunkt från domen i Svea Hovrätt.

Missat något utskick?