KPI är satt

I oktober fastställde så Statistiska Centralbyrån, SCB, årets KPI. En svag tillbakagång till 314,02. Siffran är viktig för dig som vill räkna ut ditt arrende.

På fakturan från Hörningsholm är det överenskommet att KPI ska vara specificerat men om du vill kontrollera att siffran stämmer kan du få hjälp att räkna ut här.

Mer information om KPI hittar du på SCB's hemsida.

Kommentera gärna: