• Vikiga datum!

Datum som är viktiga att känna till.

14-15-16/5 2024 (20/5 reservdag)
Arrendenämnden kommer att ha syn på prövningsobjekt och jämförelseobjekt som avser dem som skulle haft nytt avtal år 2023.
Information om körordningen kommer längre fram.

2/6 2024
Föreningens årsmöte. (Kallelse kommer att skickas separat.)
Utöver de vanliga årsmötesförhandlingarna så kommer även representanter från Miljöförvaltningen i Södertälje att vara på plats för att berätta om den kommande inventeringen av avloppsanläggningar på arrendetomterna.

30/6 2024
Sista dagen att skicka in egen anmälan om villkorsändring för arrendatorer som ska ha nytt arrendeavtal 1/7 2025. Enklast är att använda Bordsjös Kundportal www.bordsjo.se (Inloggning med Bank-ID)