Här finns en länk till Google Earth (GE)
som visar mer än 200 arrendetomter med nummer utspridda runt ön.
(Tyvärr saknas ett par tomter som Google Earth av något skäl inte kan hitta.)

Man får vara lite snabb när GE läser in så att inte hela planeten hinner visas.
Om det händer så är det förstås lätt att Zooma in igen.