• Om Mörkö

Mörköarrenden

Använd bifogade länk för att hitta bland 199 arrendetomter på Mörkö i appen Google Earth (GE). (Det finns ytterligare ett tiotal tomter som GE tyvärr inte kan hitta.)

Mörkö - en blomstrande ö i Södertälje kanal


Mörkö, eller Mörkön som den benämndes förr i tiden, finner Du i Stockholms södra skärgård. Ön har broförbindelse med fastlandet i väster invid Kasholmen och förbindelse med Nynäslandet via Vägverkets gula färja Karin i norr över Skanssundet. Från Stockholm är det ca en timmes bilfärd till ön. Från Mörkö finns också färjeförbindelse med den unika kalkstensön Oaxen, idag mest känd för sin välbevarade kalkugn och fram till 2011, den exklusiva krogen Oaxen.

Mörkö var en egen kommun fram till år 1952, då den införlivades med Hölö kommun. Idag tillhör ön den delvis självstyrande Hölö-Mörkö kommundel i Södertälje kommun, efter att Hölö införlivats i Södertälje kommun år 1971.

Ön domineras av fritidsboende men en hel del permanentboende finns också här, främst i samhället Söräng på öns östra del.


På ön bedrivs också jordbruk. Servicen på ön är begränsad men det är nära till samhällen som Hölö, Vagnhärad och Järna samt relativt nära till Södertälje och Nyköping.
Sedan år 2022 har servicen fått ett lyft genom den dygnet-runt-öpnna butiken 24Food som ligger vid Nora gård nära Idala. Sommarhalvåret håller skärgårdskrogen vid Skanssundet öppet. Där finns även en bensinstation och kiosk. Vid Idala, det gamla mejeriet, finns också en lanthandel med café och konstutställningar.

Mörkö församling med kyrka
Mörkö är fortfarande en egen församlig i Södertälje kontrakt. På ön ligger Mörkö kyrka, som fick sin nuvarande karaktär på 1780-talet och 1841 men de äldsta partierna härrör redan från medeltiden. Troligen var den från början en romansk kyrka med smalare kor som senare förlängdes och breddades till en rektangulär salkyrka.
1660 lät Ebba Grip till det närbelägna slottet Hörningsholm uppföra en sydlig korsarm. Korsarmen i norr byggdes 1780, enligt uppgift som en utvidgning av sakristian. En ny liten sakristia byggdes öster om korsarmen. Byggherre var kyrkans patronus,
Nils Bonde till Hörningsholm, och under golvet murades ett gravkor för ättens medlemmar. Vapenhuset revs, portalen igenmurades och huvudingången förlades till kyrkans västgavel. Ytterligare ett gravkor byggdes för ätten Bonde, det s.k. Bondeska gravkoret i den runda utbyggnaden från 1841 söder om södra korsarmen. Vid restaureringen 1933 byggdes orgelläktaren och den slutna bänkinredningen.

Hörningsholms slott
Mörkö är känt för Hörningsholms slott, beläget i den lilla orten Hörningsholm på öns allra nordligaste del, nära Skanssundet. Slottet kallas vanligtvis endast Hörningsholm. Det är strategiskt beläget på en kulle med utsikt över sundet som idag är en del av Södertälje kanal. Läget gjorde att platsen befästes redan under 1200-talet. På 1400-talet uppfördes där ett slott som, tillsammans med stora delar av Sörmlands kust, förstördes av ryssarna år 1719. Slottet Hörningsholm i sitt nuvarande utförande uppfördes i mitten av 1700-talet, och är idag i privat ägo av släkten Bonde, samma släkt som också äger, med några få undantag, marken på Mörkö.

Färjan Karin vid Skanssundet
I maj blommar orkideer på Oaxen
Farleden in till Södertälje
Hörningsholms slott