Uppsägning för villkorsändring
Som många av er sett har markägaren nu i december ånyo sagt upp flertalet avtal för omförhandling. Det har historiskt betytt att de vill höja arrendena ytterligare utöver den redan avtalade höjningen om KPI (Konsumentprisindex) och hittills har ingen anledning preciserats så vi kan utgå från att så är fallet även denna gång.

Du som arrendator kan också säga upp avtalet för villkorsändring om du är missnöjd med ett eller flera villkor i avtalet. Flera av oss tycker att prisnivån är för hög, ibland extremt hög, sett till likvärdiga arrendetomter i närområdet och det är ett skäl för omförhandling.

Att säga upp för villkorsändring är lätt, du behöver inte precisera och presentera dina yrkanden vid uppsägning utan kan komplettera med dessa senare. Viktigt är dock att du säger upp ditt avtal (även om det redan är uppsagt av markägaren) senast 1 år innan du ska få ett nytt. 
Det är numera (våren 2023) enklare att skicka in en egen begäran om villkorsändring, genom att man använder godsets Kundportal 
Där loggar man in med Bank-Id och får ett ärendenummer som kvittens.
När man är inloggad i portalen bör man kontrollera sina personliga uppgifter som finns under en egen flik. Det är förstås viktigt att den egna e-postadressen är korrekt.