Ännu en dom i Arrendenämnden

Den sista oktober kom så ännu en dom i Arrendenämnden för det fåtal arrendatorer som inte förlikats med markägaren. En ny syn skedde på plats i september. Även denna gång var domen nedslående med höjda, och i flera fall kraftigt höjda arrenden. Domen går att läsa här. Domen kan överklagas men det är oklart om någon part gör detta.

Återigen har Arrendenämnden till synes bejakat markägarens intressen. Så mycket för den "skyddslag" jordabalken är tänkt ska vara. Vi hoppas att den pågående utredningen av jordabalken kommer leda till lagändring och förändring med utökat skydd för oss arrendatorer! Läs gärna mer om arbetet på BARO:s hemsida www.arrenden.se.

Kommentera gärna: