• Konflikt 2019

Konflikt 2018-2019

Så var vi här igen, de arrendatorer som skulle ha ett nytt kontrakt 2018-2019 är återigen i konflikt med jordägaren då han yrkar på ännu högre arrenden utan motprestation på investeringar i t.ex. VA, vägar m.m. Detta trots att Mörkö redan ligger i toppen av höga arrenden. Arrendenämnden tog upp ärendet 2020 och i slutet av december kom till slut ett beslut som tyvärr innebar flera höga höjningar till jordägarens favör.

Vi arrendatorer hävdar att ska det gå att faktiskt få fram en rättvis bedömning behöver närliggande områden tas med. Vår ortsprisutredning som omfattar ca 200 st arrenden visar att Mörkös priser mäker ut sig. Vår jordägare vill inte jämföra sig med andra arrenden än sina egna och det förstår vi, här på Mörkö råder ju hans, nära på, monopol.

Ta del av inlagor och bilagor här nedan.

Oaxens norra udde en sommarkväll
Bad vid Nöckna Hage