• Konflikt 2017

Konflikt 2017

År 2017 var det så återigen dags för nya yrkanden på en högre arrendeavgift och närmare 50-talet arrenden är anmälda till Arrendenämnden och fler strömmar in i samband med uppsägningar för villkorsändring vart femte år. Den här gången använder vi oss av advokat Agneta Gustafsson.
 

Oaxens norra udde en sommarkväll
Bad vid Nöckna Hage