• Konflikt 2009

Konflikt 2009

 

Då konflikten 2008 avslutades i och med att Svea Hovrätts dom vunnit laga kraft räknade vi med förhandlingar med jordägaren om nästa grupp; de som skulle haft ett nytt kontrakt 2009. Dessa avbröts dock på jordägarens initiativ och ärendena hänsköts till Arrendenämnden.

Oaxens norra udde en sommarkväll
Bad vid Nöckna Hage