Räkna ut KPI

Varje år skall arrendeavgiften uppräknas med KPI (Konsument Pris Index).

Du skall använda KPI talet från oktober föregående år och dividera det med KPI talet för året före kontraktet tecknades. Därefter multiplicera med basarrendet.


Räknexempel
Mitt kontrakt tecknades 2008. Basbeloppet var 40.000:-.  För att få fram avgiften för 2012 dividerar jag 313,42 med 293,85 och får då 1,0665986. Sedan muliplicerar jag med basbeloppet; 1,0665986 * 40 000:- och får då 42 664:- vilket är avgiften för 2012.


KPI-tal
2020   336,97

2019   336,04
2018   330,72
2017   323,38
2016   318,00
2015   314,29

2014   314,02
2013   314,4
2012   314,59
2011   313,42
2010   305,57
2009   301,11
2008   305,56
2007   293,85
2006   286,07
2005   282,4