Räkna ut KPI

Varje år skall arrendeavgiften uppräknas med KPI (Konsument Pris Index).

Du använder KPI talet från oktober föregående år och dividerar det med KPI talet för året före kontraktet tecknades. Därefter multiplicera med basarrendet.


Räknexempel
Ett kontrakt tecknades 2008 till basarrendet 40.000:-. För att få fram avgiften för 2012 dividerar vi föregående års KPI-tal d.v.s. 313,42 med KPI-talet från året innan kontraktet tecknades d.v.s. 293,85. Då får vi 1,0665986. Detta multipliceras med basarrendet; 1,0665986 * 40 000:- vilket sätter avgiften för 2012 till 42 664:-.


KPI oktober respektive år
2020   336,97
2019   336,04
2018   330,72
2017   323,38
2016   318,00
2015   314,29

2014   314,02
2013   314,4
2012   314,59
2011   313,42
2010   305,57
2009   301,11
2008   305,56
2007   293,85
2006   286,07
2005   282,4