Räkna ut KPI (Konsumentprisindex)

Varje år skall arrendeavgiften räknas upp med KPI.

Detta år 2023 används KPI-talet från oktober 2022 d.v.s. 384,04
vilket divideras med KPI-talet för året före det egna basåret.
Resultatet multipliceras därefter med det egna basarrendet.


Räknexempel
Ett kontrakt tecknades 2021 till basarrendet 50.000 kr 
För att få fram avgiften för 2023 dividerar vi föregående års (2022) KPI-tal d.v.s. 384,04 med 
KPI-talet från året innan kontraktet tecknades (=2020) d.v.s. 336,97.
Resultatet blir 1,139686.
Detta tal multipliceras med basarrendet; 1,139686 * 50.000 kr 
vilket sätter avgiften för 2023 till 56.984 kr.


KPI oktober respektive år
 
2022   384,04
2021   346,44
2020   336,97
2019   336,04
2018   330,72
2017   323,38
2016   318,00
2015   314,29

2014   314,02
2013   314,40
2012   314,59
2011   313,42
2010   305,57
2009   301,11
2008   305,56
2007   293,85
2006   286,07

2005   282,40