På grund av renovering i Mörkö bygdegård har årsmötet skjutits till den 20 november. Kallelse och dagordning skickas ut inom kort.

Som medlem i Mörkö Sommarstugeägarförening är du också medlem i Himmerfjärdens Naturvårdsförening. Klockan 19.00 tisdag 26:e april är där årsmöte och du är inbjuden.

I programmet står förutom årsmötet också ett föredrag av ornitolog Claes Kyrk där han berättar om Himmerfjärdens fågelliv. Läs mer här.

Himmerfjärdens Naturvårdsförening HNF bildades 1968. Enligt stadgarna är föreningens mål:
●  Att främja vattnet och naturens vård i Himmerfjärden och angränsande vatten samt att väcka och underhålla känslan för naturen och förståelsen för dess värde.
●  Att vara samarbetsorgan för alla intresserade kring Himmerfjärden och angränsande vatten, samt att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som berör natur- och vattenvård.
●  Att följa planerna för områdets exploatering och verka för att största möjliga hänsyn tas till natur- och vattenvårdsfrågan, så att området så långt möjligt bevaras i sitt ursprungliga skick.
Stadgarna säger vidare att varje fysisk eller juridisk person, som vill stödja föreningens målsättning erhåller rätt att bli medlem.

Medlemskap kan vara:
●  Dels enskild ansluten medlem, som då finns i HNF:s register och får all information direkt från föreningen.
●  Dels genom tomtägarförening eller motsvarande kollektivt anslutna medlemmar.
Genom medlemskap i HNF visar du intresse för natur och miljö och stöder därigenom aktivt föreningens verksamhet.

Som många av er sett har markägaren nu i december ånyo sagt upp flertalet avtal för omförhandling. Det har historiskt betytt att de vill höja arrendena ytterligare utöver den redan avtalade höjningen om KPI (Konsumentprisindex) och hittills har ingen anledning preciserats så vi kan utgå från att så är fallet även denna gång.

Du som arrendator kan också säga upp avtalet för villkorsändring om du är missnöjd med ett eller flera villkor i avtalet. Flera av oss tycker att prisnivån är för hög, ibland extremt hög, sett till likvärdiga arrendetomter i närområdet och det är ett skäl för omförhandling.

Att säga upp för villkorsändring är lätt, du behöver inte precisera och presentera dina yrkanden vid uppsägning utan kan komplettera med dessa senare. Viktigt är dock att du säger upp ditt avtal (även om det redan är uppsagt av markägaren) senast 1 år innan du ska få ett nytt. Du kan ladda ned en standardblankett här och fylla i dina uppgifter och sen skicka rekommenderat med mottagningsbevis. Det är viktigt att du gör det sistanämnda så att du får ett kvitto på att uppsägningen är mottagen och inte försvinner i posthanteringen.

Vi påminner om att föranmäla dig till det digitala årsmötet i Mörkö Sommarstugeägarförening imorgon onsdag den 26 maj, kl. 19.00. Mejla ditt namn och vilken arrendetomt du har så får du en länk för att ansluta till mötet, den skickas ut under eftermiddagen. Du kan deltaga via dator, surfplatta eller mobiltelefon och kräver ingen speciell programvara utan mötet hanteras av din webbläsare. Vi behöver din anmälan senast kl. 13.00 imorgon.

Utöver mötets dagordning finns som vanligt möjlighet till frågestund efteråt.

Styrelsen är också i behov av förstärkning. Fundera på om du kan hjälpa till eller engagera dig, styrelsemöten sker digitalt ca var 6-7 vecka. 

Välkomna!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Som vi meddelat tidigare kommer vi hålla årsmöte tisdagen den 24 november kl. 19.00. Eftersom spridningen av covid-19 fortgår och har stor påverkan på våra möjligheter att träffas i grupp har styrelsen beslutat att mötet sker digitalt via Zoom.

För att kunna deltaga behöver du dator, smartphone eller surfplatta. Du anmäler dig, ditt arrende och ev. sällskap i förväg genom att mejla oss på info@morkostugan.se senast den 22 november. Skriv "Anmälan årsmöte” i ämnesraden. Du blir inbjuden till mötet via din e-postadress och länk skickas på mötesdagen till föranmälda deltagare. Kontrollera att din utrustning för både ljud, bild och mikrofon fungerar i förväg. Möteshandlingar finns bifogat här i mejlet så ha gärna dessa till hands. I mejlet ges tydliga anvisningar hur du deltar och du kommer kunna ansluta redan vid 18.30 och se att tekniken fungerar innan vi kör igång.
 
Våra stadgar gäller givetvis och de regler som gäller för omröstning. Är ni därför fler än en person per arrende bör ni utse och namnge talesperson för ev. omröstning.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Hej på er! Vi har fått höra från ett par medlemmar att vårt senaste utskick inte nått fram och vi misstänker att det har med bilagorna att göra. Vi skickar därför om detta utan bilagor och länkar in dessa här istället i hopp om att det ska nå alla medlemmar.
Här finns även jordägarens "justerade" (dvs höjda till kraftigt höjda) yrkande som inkom den 10 september. Klicka på filerna till höger för att läsa.

Uppdatering, nu finns också Arrendenämndens körschema inför nästa veckas besiktning tillgängligt här bredvid.

Som vi skrivit om tidigare så bjuder vi in till ett medlemsmöte med anledning av Arrendenämndens dom (kan läsas här). Vi kommer att gå igenom läget, följder, nästa steg och vi bjuder in till frågestund för att reda ut alla frågetecken. Läs hela vår inbjudan här!

Efter mötet bjuds på dricka och tilltugg som vanligt. Välkomna den 7 september kl. 10.00 till Mörkö bygdegård! Vi syns där :)


Så har arrendenämndens dom kommit och den blev inte riktigt som vi hade hoppats. Det finns mycket att säga och diskutera och vi bjuder därför in till medlemsmöte den 7 september. Vi mötes i bygdegården kl. 10.00 då vi berättar mer utförligt om läget, nästa steg och möjlighet att ställa frågor. Välkomna!

Läs domen här (vissa sidor är borttagna p.g.a. GDPR) och följebrevet vi mejlade ut här.

Mörkö Sommarstugeägarförening var en av initiativtagarna till riksorganisationen BARO (Bostadsarrendatorers Riksorganisation) som arbetar på politisk och rikstäckande nivå för att främja villkoren kring bostadsarrenden i Sverige. Här är vi medlemmar och det betyder att också du som privatperson är med i BARO.

Den 25 maj kl. 13.00 i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm är det dags för årsmöte och du är inbjuden. Välkommen och läs gärna mer på www.arrenden.se.
Bild lånad från HNF Bild lånad från HNF
Som medlem i Mörkö Sommarstugeägarförening stödjer du också Himmerfjärdens Naturvårdsförening. De bjuder nu in till en dagsutflykt med MS Flora som avgår Rangsta brygga men hämtar också upp påstigande vid Oaxen söndag 4:e augusti.
 
Matsäck medtages. Kaffe finns att köpa ombord på Flora.

Lena Kautsky och Nils Kautsky från Stockholms universitet berättar sedan om sin nyare forskning. Flera forskare kommer troligen att finnas på Askö-laboratoriet och kan visa oss runt och berätta om aktuell forskning. Låter det intressanta? Läs mer och anmäl dig här.

Missat något utskick?