2018

Hej allihop,
Både medlammer och icke medlemmar. Vi har nyss gjort ett utskick både brevledes och med e-post innehållande viktig information kring ditt arrende. Oavsett om du är medlem hos oss eller ej. Du kan läsa brevet här.

Kontakta oss gärna för eventuella frågor eller funderingar här.
Bild från www.arrendenamnden.se Bild från www.arrendenamnden.se


Jag bifogar här en blankett som gäller begäran om villkorsändring av ditt arrende på Mörkö. Bakgrunden till detta är ny kunskap som vi fått via vår advokat Agneta Gustavsson. Hon uppmanar alla arrendatorer att skicka en sådan ifylld blankett till vår jordägare! Orsaken är att när man hamnar i arrendenämnden och inte sagt upp sitt arrende för villkorsändring är förhandlingsutrymmet begränsat till endast dagens arrendeavgift och den jordägaren yrkar. Arrendenämnden kan inte gå utanför detta utrymme. Det är mao svårt att få igenom en eventuell sänkning eller andra ändringar i avtalstexten. Eftersom du själv inte har sagt upp ditt kontrakt för villkorsändring är grundinställningen att du accepterar det nuvarande avtalet, därför finns inga skäl att
göra andra förändringar än det som markägaren nu vill ändra. Markägaren sätter så att säga ramarna för processen.

Däremot, om vi arrendatorer själva begär villkorsändring blir förhandlingsutrymmet annorlunda. Vi skulle exempelvis kunna begära sänkning av arrendeavgiften eller begära andra ändringar i avtalsvillkoren som vi anser oskäliga.

Begäran om villkorsändring skall skickas till jordägaren senast 1 år innan nuvarande kontrakt går ut. Det betyder alltså att du som t.ex. ska ha ett nytt kontrakt den 1 april 2019 måste du skicka in din begäran i god tid nu i mars. Samtidigt betyder det att du som ska ha nytt kontrakt 2020 och inte är nöjd med dina villkor redan nu kan skicka in din begäran. Att begära villkorsändring av sitt arrendekontrakt är en rättighet man har som arrendator och kan inte ses som provocerande av jordägaren och innebär inget dramatiskt, du riskerar INTE att förlora din arrenderätt.

Jag uppmanar alla arrendatorer att fylla i bifogad blankett och skicka in den till jordägaren. Blanketten sänds in som rekommenderat brev med mottagningsbevis. När du sedan får tillbaka det underskrivna mottagningsbeviset är det mycket viktigt att du sparar det på sådant sätt att du kan hitta det igen. Det kan gå flera år innan det kan behövas användas igen.

Med vänlig hälsning

Lars Landin
ordf Mörkö Sommarstugeägarförening
Den syn som vi tidigare berättat om skulle äga rum den 19-20 september har idag blivit inställd p.g.a sjukdomsfall.

Förslag på nytt tillfälle finns men vi återkommer med närmare information när det är bestämt.
Arrendenämnden har beslutat om syn på de 7 objekt som skulle ha nya kontrakt under 2017. Vi och vår advokat har motsatt oss syn eftersom det vi arrendatorer har gemensamt på Mörkö är att vi arrenderar "råmark" dvs den simplaste eländigaste typen av mark (stenig, bergig, stubbig, slyig m.m.). Men de flesta av oss har ju under åren bearbetat marken, jämnat till, röjt sly, anlagt gräsmattor, rabatter m.m.

Arrendenämnden valde med kort varsel, kalla till syn på Mörkö den 19-20 september. Beslutet överklagades till Hovrätten då det INTE getts tid för oss arrendatorer att lägga fram vår bevisning och jämförelseobjekt utan endast markägarens. Beslutet kvarstår tyvärr ändå och syn blir av.

Berörda arrendatorer är kontaktade.
Nu har vi skaffat oss Swish så för dig som hellre betalar din medlemsavgift (300:-), den vägen blir det extra smidigt.

Swisha till 123-687 72 03. Glöm inte ange tomtnummer och namn och skicka också dina adressuppgifter. Antingen som meddelande i Swishen eller här.
Bild från www.arrendenamnden.se Bild från www.arrendenamnden.se


Under 2017 blev vi tyvärr återigen indragna i en konflikt med jordägaren efter att man ånyo vill höja arrendena ytterligare från redan höga nivåer. Självklart som tidigare utan någon som helst motprestation... vi arrendatorer ska "bara" betala mer helt enkelt. Förtillfället ligger 40-talet arrendatorer i arrendenämnden och fler anmäls löpande. Mörkös arrendatorer betalar redan idag långt över genomsnittet i Sverige för råmark och vi har bland de högsta arrendena i hela landet. Men nu yrkas det alltså på ytterligare höjningar, merparten verkar ligga inom spannet 15-30% men det finns undantag som sticker ut rejält.

Att driva en rättslig process på egen hand mot en finansiellt stark privat markägare är svårt. Du har inte mycket till alternativ; antingen accepterar du, försöker förhandla (vilka flera arrendatorer har vittnat om är svårt) eller sälj/lös in och flytta.

Vår föreningen spänner över hundratalet medlemmar och tillsammans har vi goda ekonomiska möjligheter. Vi har en advokat inkopplad och är du medlem hos (kostar 300:-/år) och skriver på fullmakt kommer föreningen och vår advokat att föra din talan. Vill du medlem? Läs mer här.

Alla inlagor om den nu aktuella konflikten och tidigare finner du här.
*Uppdaterat maj 2018
Vågar man tro att våren har kommit för att stanna? Nu har vi ju haft ett par riktigt sköna dagar med sol och isen är på väg bort så nog är det vår i luften allt! På många håll har också vårblommorna tittat fram så nu håller vi tummarna för att det blir allt varmare och soliga framöver.

Det börjar dra ihop sig till inbetalning av årsavgiften på 300:- och nytt för i år är att vi inte längre har något postgiro så se till att uppdatera betalningsrutinen med bankgiro 150-4380. En påminnelse kring detta kommer i vårbrevet om ett par veckor.

Missat något utskick?