2017

Vår ordförande Lars Landin har skrivit ett debattinlägg till LT under rubriken Opinion. Det beskriver dagens problematik och osäkerhet kring det sätt rättsväsendet idag hanterar arrenden. Du kan läsa inlägget på LT's hemsida (utan att vara inloggad) här.

Bild lånad från LT.se.
Kärringhällans fyr idag. Foto Uabjanh (Wikipedia) Kärringhällans fyr idag. Foto Uabjanh (Wikipedia)
Det pratas på ön angående det omfattande arbete som syftar till att bredda och fördjupa farleden från Landsort till Södertälje. Bakgrunden är att man i Södertälje bygger en ny större sluss tänkt att hantera större fartyg än i dag. Kostnaden beräknas till ca 300 miljoner och man vill på det här sättet minska miljöpåverkan, öka kapacitet och säkerhet.

Det här är en del av Landsortsfarleden och Mälarprojektet och kommer leda till att dagens segelfria djup blir 11,5 meter istället för 9 meter. Farleden ska säkert kunna hantera fartygsstandarden "Panmax" (den maximala storleken ett fartyg får ha för att kunna passera Panamakanalen).

Sträckan från Fifång och in till Södertälje är också mer olycksdrabbad än genomsnittet då den är mer svårnavigerad. Mellan 1985 och 2009 inträffade 45 st tillbud, mest grundstötningar, på sträckan. Senast 2014 gick fartyget Kertu på grund utanför Landsort. Den allvarligaste olyckan skedde 1977 då det sovjetiska fartyget Tseis gick på grund nedanför Fifång (grundet Kärringhällan) och ca 1 000 kubikmeter olja läckte ut.

För oss som bor på Mörkö kommer arbetet att märkas genom att muddring och sprängning kommer pågå på olika ställen. Ett i vissa fall störrande arbete som kan komma att påverka djurlivet. Exakt hur och hur länge arbetena kommer pågå vet vi än men start är hösten 2019 och man beräknar vara klar 2019-2020.

Läs gärna mer via länkarna här nedan:
Sjöfartsverket - Landsortsfarleden (med filmklipp)
Sjöfartsverket - Mälarprojektet
Sjöfartsverket - Breddning av Södertälje kanal
Sjöfartsverket - Riskidentifiering (nuvarande fartygstyper och framtida)
LT - Olycksdrabbad farled görs om
Wikipedia - Tsesisolyckan
Karta över farleden med Kärringhällan som utgångspunkt
 
Tack alla medlemmar som dök upp på årsmötet. Fint väder och som vanligt gott fika. Årmötesprotokollet kommer finnas tillgängligt lite närmare sommaren. Till dess får vi önska er en trevlig midsommar och semester! :D
Så då var vi återigen i arrendenämnden för den så kallade grupp 2011, den grupp som jordägaren missade att säga upp i tid och arrendeperioden löpte därför på 5 år till med det lägre arrendet. Den 1 februari möttes så jordägaren och de fåtalet arrendatorer som inte kommit överens, framför nämnden. Flera av oss hade hoppats på förhandlingar men tyvärr var inte så fallet. Något enstaka arrende blev överenskommet där jordägare och arrendator enats men flertalet är fortfarande oklara och ligger kvar i nämnden.

Missat något utskick?