2016 > 06

... ta i trä! Enligt senaste utskicket från Polisen och de som samordnar Grannsamverkan är vi på Mörkö hittills förskonade mot inbrott.

Här kan ni ta del av senaste utskicket och statistiken.

Missat något utskick?