2015 > 11

På mötet den 4:e november bestämde vi ett uppföljningsmöte den 2:a december, samma plats och tid som sist. Arrendatorer i berörd grupp har fått inbjudan via e-post och glöm inte anmäla om hur många du/ni kommer eftersom vi bjuder på fika med tilltugg. Välkomna till Älvsjö Konditori & Bageri kl 18.00 den 2:a december :)
Hej alla grannsamverkare!
En sista påminnelse om höstens utbildningskväll 24/11 kl.18:30-20:30 - UTBILDNINGSKVÄLL i Södertälje stadshus

Dessa tillfällen är för er som vill fräscha upp era kunskaper om Grannsamverkan eller till er som planerar att starta upp helt ny Grannsamverkan. Anmälan er senast 17/11.

Jag vill också påminna om att vi nu är inne i den period där vi vet att risken för inbrott är förhöjd. Vidta lämpliga åtgärder: Se länken http://samverkanmotbrott.se/?page_id=6708

OBS! Var extra försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Jag vill också tipsa om att det finns bra och informativa filmer på Samverkanmotbrotts hemsida. Gå gärna in på länken:
http://samverkanmotbrott.se/?page_id=6856

Jag har fått en rapport från polismyndigheten som berättar att det skett 14 fullbordade bostadsinbrott och 2 försök under oktober månad. De fullbordade bostadsinbrotten har skett enligt följande: 10 i Södertälje, 3 i Salem och 1 i Nykvarn. Försöken ägde rum i Hölö och Rönninge. Det har alltså varit något färre inbrott jämfört med september månad.

Med vänliga hälsningar
Michael Mc Carthy                                                                                                           

Tel: 08-523 017 40, 0766-48 21 61
Mail: michael.mccarthy@sodertalje.se
Alla ni som har fått en uppsägning under förra året och ska ha ett nytt kontrakt från och med 110401 (den grupp jordägaren tidigare missat) har, eller kommer, bli kontaktade av Hans Wihlborg å Hörningsholms vägar. Man bokar enskilda möten med samtliga arrendatorer i hopp om att höja arrendeavgiften. Jämförelseobjekten är i vissa fall diskutabla och vi vet att flertalet har erbjudits "rabatter" dvs ett belopp står i kontraktet men just du kommer att få betala ett lägre. Kan låta lockande men tänk på att enligt ditt kontrakt är beloppet högre eller ibland mycket högre. Detta driver upp kontrakten hos dina grannar och vad händer då när du vid nästa tillfälle ska omförhandla? För att inte tala om att det kan bli mycket svårare att sälja ditt ställe med en för hög arrendeavgift. Redan idag är det svårt att sälja på Mörkö.

Den 4 november träffades berörda arrendatorer och styrelse och pratade igenom argumentering. Uppslutningen var mycket god och det blev flera intressanta diskussioner. Vi avslutade med att styrelsen kallar till nytt möte när vi sammansställt mer information.

Missat något utskick?