2012 > 11

Regeringen har nu utsett den grupp som skall medverka i översynen av lagen om bostadsarrende. Notera att Östen Johansson deltager som expert för Baro. Och även för Mörkö Sommarstugeägarförening.

Läs filen Regeringens expertval.jpg

Missat något utskick?