2012 > 09

För 2010-2011 och även 2012 gruppen skickas det ut ett nytt kontraktsförslag i dagarna.

 

I följebrevet står att föreningen och Fredrik kommit överens om en förliknings-överenskommelse om de nya avgifterna. Så långt är det sant, men det slutgiltiga beslutet om avgiften för varje enskilt arrende skall varje enskild arrendator själv ta.

Föreningen har inte tagit något beslut om de nya avgiftsförslagen.

 

I följebrevet står också att kontraktet skall skrivas under och skickas till Godset före 30 september. Föreningen uppmanar alla att inte följa den uppmaningen och invänta besked från föreningen. Ett sådant besked kommer i god tid före 30 september.

 

Styrelsen

Mörkö Sommarstugeägarförening 2012-09-14

 

Information till Dig som skulle haft nytt avtal 2012 1/4, 1/7.

Markägaren har hänskjutit en tvist till arrendenämnden när det gäller ett nytt avtal för Dig utan att precisera ett yrkande beträffande avgiften. Markägaren begärde anstånd med yrkandet.

 

Vad vi känner till har inte arrendenämnden informerat arrendatorerna.

Fredric Bonde lämnade 21 augusti in yrkanden till arrendenämnden och föreningen. Fredric Bonde ville att 2012 gruppen skulle ingå i det förlikningsarbete som pågår mellan parterna, men det kan inte föreningen acceptera.

 

Vår uppfattning är att arrendenämnden först på vanligt sätt måste delge respektive arrendatorer vad markägaren yrkar och ge arrendatorn möjlighet att yttra sig.

När Du får ett meddelande från arrendenämnden vänligen kontakta Gertrud gertrud_sjodahl@hotmail.com.

 

Vi återkommer med ett förslag till yttrande

 

Med vänliga hälsningar
Gertrud Westin Sjödahl

Missat något utskick?