2012 > 08

Styrelsen bjuder in till medlemsmöte lördagen den 25:e augusti i Mörkö bygdegård. Vi vill  informera om en ansökan om prövning till The European Court of Human Rights och att mötet tar ställning till hur vi går vidare. Läs mer här.

Uppdaterat 120822: Här kommer också det utlovade faktabladet om Europadomstolen.

Missat något utskick?