Uppsägning för villkorsändring

Som många av er sett har markägaren nu i december ånyo sagt upp flertalet avtal för omförhandling. Det har historiskt betytt att de vill höja arrendena ytterligare utöver den redan avtalade höjningen om KPI (Konsumentprisindex) och hittills har ingen anledning preciserats så vi kan utgå från att så är fallet även denna gång.

Du som arrendator kan också säga upp avtalet för villkorsändring om du är missnöjd med ett eller flera villkor i avtalet. Flera av oss tycker att prisnivån är för hög, ibland extremt hög, sett till likvärdiga arrendetomter i närområdet och det är ett skäl för omförhandling.

Att säga upp för villkorsändring är lätt, du behöver inte precisera och presentera dina yrkanden vid uppsägning utan kan komplettera med dessa senare. Viktigt är dock att du säger upp ditt avtal (även om det redan är uppsagt av markägaren) senast 1 år innan du ska få ett nytt. Du kan ladda ned en standardblankett här och fylla i dina uppgifter och sen skicka rekommenderat med mottagningsbevis. Det är viktigt att du gör det sistanämnda så att du får ett kvitto på att uppsägningen är mottagen och inte försvinner i posthanteringen.