KPI för 2018

Det börjar bli dags för flertalet av oss arrendatorer att betala arrendeavgiften. Till denna kan du behöva räkna med KPI (konsumentprisindex) och information om hur du gör finns här.

Siffran för 2019 års avgift är 2018's 330,72.