Till alla medarrendatorer

Hej allihop,
Både medlammer och icke medlemmar. Vi har nyss gjort ett utskick både brevledes och med e-post innehållande viktig information kring ditt arrende. Oavsett om du är medlem hos oss eller ej. Du kan läsa brevet här.

Kontakta oss gärna för eventuella frågor eller funderingar här.