Syn på objekt 19-20 september

Arrendenämnden har beslutat om syn på de 7 objekt som skulle ha nya kontrakt under 2017. Vi och vår advokat har motsatt oss syn eftersom det vi arrendatorer har gemensamt på Mörkö är att vi arrenderar "råmark" dvs den simplaste eländigaste typen av mark (stenig, bergig, stubbig, slyig m.m.). Men de flesta av oss har ju under åren bearbetat marken, jämnat till, röjt sly, anlagt gräsmattor, rabatter m.m.

Arrendenämnden valde med kort varsel, kalla till syn på Mörkö den 19-20 september. Beslutet överklagades till Hovrätten då det INTE getts tid för oss arrendatorer att lägga fram vår bevisning och jämförelseobjekt utan endast markägarens. Beslutet kvarstår tyvärr ändå och syn blir av.

Berörda arrendatorer är kontaktade.