Konflikt 2017 (Pågående)

Bild från www.arrendenamnden.se Bild från www.arrendenamnden.se


Under 2017 blev vi tyvärr återigen indragna i en konflikt med jordägaren efter att man ånyo vill höja arrendena ytterligare från redan höga nivåer. Självklart som tidigare utan någon som helst motprestation... vi arrendatorer ska "bara" betala mer helt enkelt. Förtillfället ligger 40-talet arrendatorer i arrendenämnden och fler anmäls löpande. Mörkös arrendatorer betalar redan idag långt över genomsnittet i Sverige för råmark och vi har bland de högsta arrendena i hela landet. Men nu yrkas det alltså på ytterligare höjningar, merparten verkar ligga inom spannet 15-30% men det finns undantag som sticker ut rejält.

Att driva en rättslig process på egen hand mot en finansiellt stark privat markägare är svårt. Du har inte mycket till alternativ; antingen accepterar du, försöker förhandla (vilka flera arrendatorer har vittnat om är svårt) eller sälj/lös in och flytta.

Vår föreningen spänner över hundratalet medlemmar och tillsammans har vi goda ekonomiska möjligheter. Vi har en advokat inkopplad och är du medlem hos (kostar 300:-/år) och skriver på fullmakt kommer föreningen och vår advokat att föra din talan. Vill du medlem? Läs mer här.

Alla inlagor om den nu aktuella konflikten och tidigare finner du här.
*Uppdaterat maj 2018