Återigen i arrendenämnden

Så då var vi återigen i arrendenämnden för den så kallade grupp 2011, den grupp som jordägaren missade att säga upp i tid och arrendeperioden löpte därför på 5 år till med det lägre arrendet. Den 1 februari möttes så jordägaren och de fåtalet arrendatorer som inte kommit överens, framför nämnden. Flera av oss hade hoppats på förhandlingar men tyvärr var inte så fallet. Något enstaka arrende blev överenskommet där jordägare och arrendator enats men flertalet är fortfarande oklara och ligger kvar i nämnden.