Extramöte med anledning av nya kontrakt!

Alla ni som har fått en uppsägning under förra året och ska ha ett nytt kontrakt från och med 110401 (den grupp jordägaren tidigare missat) har, eller kommer, bli kontaktade av Hans Wihlborg å Hörningsholms vägar. Man bokar enskilda möten med samtliga arrendatorer i hopp om att höja arrendeavgiften. Jämförelseobjekten är i vissa fall diskutabla och vi vet att flertalet har erbjudits "rabatter" dvs ett belopp står i kontraktet men just du kommer att få betala ett lägre. Kan låta lockande men tänk på att enligt ditt kontrakt är beloppet högre eller ibland mycket högre. Detta driver upp kontrakten hos dina grannar och vad händer då när du vid nästa tillfälle ska omförhandla? För att inte tala om att det kan bli mycket svårare att sälja ditt ställe med en för hög arrendeavgift. Redan idag är det svårt att sälja på Mörkö.

Den 4 november träffades berörda arrendatorer och styrelse och pratade igenom argumentering. Uppslutningen var mycket god och det blev flera intressanta diskussioner. Vi avslutade med att styrelsen kallar till nytt möte när vi sammansställt mer information.

Kommentera gärna: