Välkommen till årsmöte!

Söndagen den 24:e maj är alla medlemmar välkomna på årsmöte på Mörkö bygdegård
kl. 10. Här kan du läsa vår kallelse med dagordning och medlemsbrev. Välkomna! :)

Kommentera gärna: